توضیحات

HDD HP 900GB 10K SAS SFF

HDD HP 900GB 10K SAS SFF HP Proliant DL380 Gen9

HDD HP 900GB 10K SAS SFF

 

خرید از سایت Mobuter.com